Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • Muzeum - Zamek w Łańcucie
  ul. Zamkowa 1
  37-100 Łańcut
  NIP: 815-00-03-731
 • E-mail:sklep@zamek-lancut.pl
 • Telefon17 749 38 74
 • Godziny działania sklepuod poniedziałku do piątku, od 7:00 do 14:00
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM – ZAMKU W ŁAŃCUCIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu internetowego określa warunki i zasady dokonywania sprzedaży (wydawnictw i pamiątek) przez Muzeum – Zamek w Łańcucie, strona internetowa www.zamek-lancut.pl adres: ulica Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, posiadające osobowość prawną, wpisane do rejestru RIK, prowadzonego przez Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 67/2006, o numerze NIP 815-00-03-731,
  o numerze REGON 000277055. Zakup towarów jest możliwy pod adresem sklep.zamek-lancut.pl

2 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Sprzedawca: Muzeum - Zamek w Łańcucie, ulica Zamkowa 1, 37-100 Łańcut,
NIP 815-00-03-731,

      Kupujący: Osoba akceptująca regulamin, realizująca procedurę zakupu,

     Sklep: Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.sklep.zamek-lancut.pl,

     pod numerem telefonu 17 225 20 08 (w. 130), e – mail: sklep@zamek-lancut.pl,

     Zamówienie: Suma produktów znajdujących się „w koszyku” po Potwierdzeniu zamówienia.

     Dni robocze: Dni od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00.
 

PROCEDURA ZAKUPÓW
 

 1. Warunkiem dokonania zakupu w systemie sprzedaży internetowej jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, który jest oświadczeniem woli i prawnym  zobowiązaniem pomiędzy Kupującym a Sprzedającym: Klientem a Muzeum – Zamkiem w Łańcucie.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostarczonymi produktami.
 3. Jeżeli towar jest dostępny w magazynie, kupujący przystępuje do złożenia zamówienia.Zakupu można dokonać po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu lub zalogowaniu się na istniejące konto.
 4. Umowę uważa się za zawartą, gdy spełnione zostaną przez Kupującego następujące warunki:
 • wybór oraz wprowadzenie produktów do „koszyka”,
 • podanie zgodnych z prawdą danych osobowych w wypadku osoby fizycznej, w wypadku instytucji podanie dodatkowo numeru NIP,
 • wybór formy płatności oraz sposobu dostawy towarów,
 • w wypadku przelewu elektronicznego lub płatności kartą – wykonanie przelewu, ważna jest chwila autoryzacji transakcji przez system PayU.
 1. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki.
 2. Zatwierdzenie zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” przenosi Klienta na stronę Payu.pl, firmy pośredniczącej w płatnościach sklepu Muzeum-Zamku w Łańcucie.
 3. Zamówienia można składać 24h na dobę.Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 14:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w ciągu dwóch dni roboczych, następujących po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Po opłaceniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Potwierdzenie zawiera informacje dotyczące zamówienia.
 5. W sytuacji opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem sklep@zamek-lancut.pl
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.


IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum – Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, NIP 815-00-03-731. Kontakt z Administratorem możliwy jest na wyżej wskazany adres pisemnie lub drogą e-mail : admin@zamek-lancut.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora:                                                                                                    Inspektor Ochrony Danych Muzeum - Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1,                                                                                                                     37-100 Łańcut, e-mail: iod@zamek-lancut.pl
 3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym Administratora oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, związanych z realizacją w/w umowy sprzedaży, a w szczególności w celu zapobiegania bezprawnym nadużyciom, oszustwom i ochrony roszczeń przysługujących Administratorowi lub przez strony trzecie na podstawie art 6 ust.1 lit. f. W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Administratora (wysyłanie newslettera) podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą lub mogą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania oraz podmioty na podstawie wyrażonej zgody.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich dalsze przechowywanie zakończy się od czasu pisemnego cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem  sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest  niezbędne dla zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży produktów. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,  podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

  
   DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili płatności.
 2. Sprzedawca realizuje dostawy produktów na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej.
 3. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący i jest on doliczany do wartości zamówienia. Opłaty za dostawę produktów są ustalone w procesie składania zamówienia i są uzależnione od wymiarów i wagi przesyłki oraz kosztów opakowania.
 4. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do momentu wysłania zamówionych produktów i wynosi maksymalnie 2 dni robocze. Przewidywany czas dostawy to 2 do 4 dni roboczych, liczonych od dnia nadania przesyłki. Muzeum – Zamek nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z pracy dostawcy usługi: kuriera bądź Poczty Polskiej.
 5. Jako potwierdzenie zapłaty, zgodnie z umową Kupujący otrzymuje paragon lub fakturę VAT wraz z przesyłką.
 6. Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane telefonicznie pod numerem 17 225 20 08 (w. 130) lub mailowo: sklep@zamek-lancut.pl .

  
   PŁATNOŚCI

 1. Klient dokonuje płatności za zamówione produkty za pomocą przelewu bankowego, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU.pl, bądź bezpośrednio na konto firmowe sklepu, po uzgodnieniu szczegółów zamówienia drogą mailową. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu, bądź podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu PayU.pl).
 2. W sklepie Muzeum – Zamku w Łańcucie realizacja transakcji jest możliwa za pomocą systemu Platnosci.pl (PayU.pl). Udostępnia on następujące formy płatności:

- Karta VISA, MasterCard

- mTransfer (mBank)

- Płacę z Inteligo (konto Inteligo)

- MultiTransfer (MultiBank)

- Przelew24 (BZWBK)

- ING Bank Śląski

- Płać z Nordea

- Przelew z BPH

- Pekao24 (Bank Pekao S.A.)

- iPKO (Bank PKO BP)

- MilleNet (Millennium Bank)

- Deutsche Bank PBC S.A.

- Kredyt Bank S.A. (KB24)

- Lukas Bank

- CitiBank Handlowy

- InvestBank

- Bank Gospodarki Żywnościowej- Meritum Bank-Polbank EFG

- Getin Bank

- Eurobank

- Raiffeisen Bank

- zwykły przelew bankowy

  
   REKLAMACJE

 1. W rozumieniu przepisów art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683z póź. zm.) Sprzedawca odpowiada przed Konsumentem za niezgodność Produktu z Umową do dwóch lat, licząc od dnia wydania towaru.

Towar zakupiony w sklepie można reklamować, jeżeli posiada wady techniczne np. brak druku na stronach książki, czy inne wady ukryte, które nie mogły być zauważone
w momencie wysyłki.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane po wcześniejszym zawiadomieniu Sklepu i wypełnieniu formularza reklamacji.
 2. Kupujący wysyła na swój koszt wadliwy towar wraz z dokumentem zakupu (paragonem, bądź fakturą VAT) na adres:

Muzeum- Zamek w Łańcucie

ul. Zamkowa 1

37-100 Łańcut

 1. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od daty otrzymania od Kupującego wadliwego towaru, w ciągu tego czasu Kupujący zostanie powiadomiony o decyzji. Od dnia poinformowania Kupującego o uznaniu reklamacji zostanie ona zrealizowana w ciągu 14 dni. Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony bądź nowy), a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty ponownej przesyłki ponosi Muzeum i nie zwraca kosztów reklamacji.
 3. Klient przy dostawie produktów jest zobowiązany sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/bądź przesyłki, wynikające z jej transportu, powinny zostać zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

   ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014, art. 34, ust 1, o prawach konsumenta, Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie wymienionych wyżej 14 dniach.Koszty zwrotu pokrywa Kupujący. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym, wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Zwrotom nie podlega towar uszkodzony, lub noszący ślady używania, (zagięcia kartek, plamy itp., które automatycznie wykluczają możliwość zwrotu towaru).
 2. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta, w ciągu 14 dni od dostarczenia zwrotu towaru. Zwrotowi  podlega kwota  obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz koszty dostawy towarów do Klienta. W przypadku zwrotu jednego z produktów z kilku zamówionych zwrot kosztów wysyłki jest liczony proporcjonalnie.
 3. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru jest realizowane na koszt Klienta, sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym, wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Szczegóły wymiany powinny zostać uzgodnione z obsługą sklepu za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres sklep@zamek-lacut.pl
 4. Zwroty możliwe są tylko po wcześniejszym kontakcie ze sklepem (tel. 17 225 20 08 w. 130, lub pocztą elektroniczną sklep@zamek-lancut.pl. Środki finansowe zostaną zwrócone w terminie 14 dni od daty otrzymania formularza zwrotu przelewem elektronicznym.
 5. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

   KONTAKT ZE SKLEPEM


Pytania do sklepu można kierować pod numerem 17 225 20 08 (w. 130), od poniedziałku do piątku w godz. 8 -14.

Poczta elektroniczna: sklep@zamek-lancut.pl

Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta.

  
   INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. Zamek zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen w Sklepie oraz zmian kosztów dostawy. Informacje powyższe będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, w tym w szczególności postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.) Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).

 

FORMULARZ REKLAMACJI
Data …………………………

imię i nazwisko ………………………..

adres zamieszkania

………………………………………

………………………………………

Data zawarcia umowy …………………
 

Muzeum – Zamek w Łańcucie

ulica Zamkowa 1

 

37-100 Łańcut

__________________________

 

Reklamacja dotyczy towaru ………………………………………………….

 

zakupionego dnia …………………………….. nr faktury …………………..

 

 

Informuję, że zakupiony przeze mnie towar posiada wady.

Jego wadliwość polega na:

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

 

 1. Proszę o zwrot kwoty ………………(słownie ……....................................

 

…………………………………………………………………………………….

 

Konto nr ………………………………………………………………………….

 

 

Podpis Kupującego ( w przypadku wysyłania wersji papierowej)

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY)

 

imię i nazwisko ……………………….. data ………………………..

adres zamieszkania

………………………………………

………………………………………

Data zawarcia umowy

Muzeum – Zamek w Łańcucie

ulica Zamkowa 1

 

37-100 Łańcut

__________________________

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Informuję, że odstępuję od mowy, nr faktury ………………. z dnia……………

na zakup następujących towarów:

 

 1. ………………………………………………….

 

 1. ………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………..

 

 1. ………………………………………………..

 

 

Proszę o zwrot kwoty ………………(słownie …….............................................

 

…………………………………………………………………………………….

 

Konto nr ………………………………………………………………………….

 

Podpis Kupującego (w przypadku wysyłania wersji papierowej)


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu